Арменска църква „Свети Саркис” Варна

Арменска Общност Варна, България 

Културно-просветен клуб "Вартабед Комитас" -Варна 

AGBU Varna