A- A A+

On-line обучение

Месроб Мащоц

 

Месроб Мащоц е роден в благородническо семейство (на Вартан).
Получава добро гръцко образование, владее също асирийски, персийски, грузински.
През 394г. приема монашество, придружен от своите ученици обикаля различни провинции, проповядвайки разпространява християнското учение, устно превежда Библията на арменски, за да стане разбираема.
По време на тази мисия той е сериозно обезпокоен от ситуацията в страната, т. к. през 387 г. Армения е разделена между Персия и Византия.
Постепенно се увеличава влиянието на персийците, докато във византийската част гръцкия става официален език.
За да спаси от асимилация арменския народ, Мащоц съставя спешна програма - да преведе на арменски християнските книги, проповедите и обредите да провежда на арменски, да създаде на обособена арменска книжовност.
Тази програма на Мащоц приемат и насърчават арменският Католикос Св. Сахаг и цар Врамшабух.
Според биографа на Мащоц - Корюн, през 405 г. в гр. Едеса (Урфа) „той със святата си ръка бащински роди нови и прекрасни създания - буквите на арменски език“.
През 406 г. с новосъздадените букви Мащоц се връща в Армения.
Той е посрещнат с голямо веселие в столицата Вахаршабад.
Непосредствено след сътворяването на азбуката, в страната се разгръща преводаческо движение, процъфтява арменската книжовност, създават се много училища, библиотеки, образователни центрове.
Според Корюн, Мащоц е създателят на азбуката на грузинците и албанците.
Месроб Мащоц е канонизиран още приживе и се нарежда всред светците на Арменската Църквата.
В календара името му се споменава във връзка с три подвижни празника.
Църквата, построена върху гроба на Мащоц в Ошаган, е свещено място за поклонение.
Поколенията са наименували Мащоц за Втори Просветител на арменците, защото Св. Григорий Просветител е християнизирал арменската нация.

Отец Бартухиеос

FacebookTwitterLinkedinPinterest